Danskundervisning og oversættelse

 

  

Michael Hardenfelt, Gdansk

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

Polska wersja
Dansk version

dansklærer - danskunderviser - danskkursus i Gdansk - online dansk

Lær dansk

Hvis man på forhånd har lært engelsk, tysk eller et andet vesteuropæisk sprog, så er det i princippet ikke svært for en polak at lære dansk. Et væsentligt problem ligger i udtalen, og jo ældre man er, jo sværere bliver det at opnå en ordentlig udtale på dansk. De største udfordringer ligger i stød, ustemthed og den store mængde vokaler på dansk, som ydermere opdeles i meningsbærende kontraster mellem korte og lange vokaler. De fleste polakker kan dog relativt hurtigt lære at artikulere et fuldt forståeligt dansk, mens lyttetræning for at sondre mellem de forskellige vokaler kan tage noget længere tid. Hvis en polak begynder at lære dansk efter at være fyldt 20-22 år vil det stort set være umuligt at opnå en perfekt udtale, hvilket naturligvis ikke skal forhindre at man arbejder mod at nå det bedst mulige resultat.

De fleste som begynder at lære dansk vil allerede have lært et andet vesteuropæisk sprog, og vil derigennem have stiftet bekendtskab med de altoverskyggende problemer der ligger i ordstilling og kontrasten mellem bestemthed og ubestemthed. Hvis man ikke tidligere har lært om disse ting vil tilegnelsen af dansk tage betydeligt længere tid.

Jeg har undervist i sprog på fuld tid siden 2003 - i første omgang i engelsk, men siden 2005 primært i dansk. Mit erfaringsgrundlag er meget bredt og inkluderer privatundervisning, firmaundervisning til konkrete formål, generelle sprogkurser og intensive sprogkurser for læger, sygeplejersker og ambulance-reddere, som i løbet af 6-måneders kursusforløb 36 timer om ugen har opnået en dansk sprogbeherskelse på niveau B1 eller B2 (svarende til de sprogkrav der stilles for at opnå dansk statsborgerskab). Siden 2008 har jeg også undervist danske børn i Native Danish på den Amerikanske Skole Konstancin Jeziorna.

Fra september 2013 underviser jeg på kurser i Gdansk og Sopot

 

 

 

Dansklærer
 

Danskundervisning

Tilbud

Hvordan lærer man dansk?

Metode

Om mig

Kontakt

 

 

 

 

Danskkurser i Gdansk - aktuelle tilbud

 

Dansk - undervisning og oversættelse

 

Hovedside

 

 

 

 

 

 

Duński online

Gramatyka j. duńskiego