Przysłówki.

Przymiotniki podają dodatkowe informacje o rzeczownikach. Przysłówki zaś podają informacje o przymiotnikach:

En stor mand

En meget stor mand

Przysłówki podają też informacje o czasownikach:

Han arbejder hårdt

...i o innych przysłówkach:

Han arbejder rigtigt hårdt

...i o całym zdaniu:

Desværre skal jeg arbejde i weekenden.

Przysłówki podają różnorodne informacje, ale najczęściej odpowiadają one na pytanie:

Jak?

Han arbejder hårdt

Gdzie?

Han sidder derhenne

Kiedy?

Jeg kommer sent hjem

Większość przysłówków pochodzi od przymiotników. Prawie wszystkie przymiotniki stworzą przysłówki przez dodanie końcówki –t.

Przymiotnik

Przysłówek

 

dum

dumt

Det var dumt sagt

lang

langt

Han er langt hjemmefra

tidlig

tidligt

Jeg går tidligt i seng

Dla uczącego się duńskiego problemem może być fakt, iż przymiotniki modyfikujące rzeczowniki rodzaju nijakiego mają taką samą formę jak przysłówki odprzymiotnikowe.

Toget kører langsomt (przysłówek)

Et langsomt tog (przymiotnik)

Przysłówki pochodzenia przymiotnikowego zazwyczaj można stopniować:

Det er det dummeste han nogen sinde har sagt

Han er længere hjemmefra end han nogen sinde har været før.

Jeg går tidligere i seng nu end da jeg var 18 år gammel

Wreszcie mamy ogromną ilość naturalnych przysłówków:

En meget stor mand

Han arbejder rigtigt hårdt

Desværre skal jeg arbejde i weekenden

Han er langt hjemmefra

Han er længere hjemmefra end han nogen sinde har været før

 

Do góry strony