MH tl

 • Indfødt dansker med over 20 års ophold i Polen
 • Lingvistisk uddannelse fra Handelshøjskolen i København og Jagiellonska Universitetet i Krakow
 • Speciale i kontrakter, lovstof, processkrifter og domme
 • Oversættelse af internetsider og reklametekster
 • Brugsanvisninger og tekniske beskrivelser rettet mod forbrugere
 • Tolkning og konsulentbistand - Warszawa
 • Korrekturlæsning og tekstredigering

  Skriftlige oversættelser

   

  Kvalitet

  Kvaliteten af oversættelserne kan tjekkes, ved at sammenligne oversatte tekster på min internetside med originalversionerne.

  Generelt har jeg er mere eller mindre fast samarbejde med langt hovedparten af mine kunder, og de ved derfor, hvilken slags arbejde jeg leverer.

  Normalt prøver jeg at gætte formålet med teksten, og beslutter på denne baggrund, om det skal være en ordret oversættelse (kontrakter, retsdokumenter), eller en mere løs oversættelse, hvor jeg bruger kildeteksten som udgangspunkt for at formulere min egen tekst på dansk (visse reklametekster, avisartikler). Normalt vil oversættelsen ligge et sted midt imellem, men det vil altid være hjælpsomt, hvis kunden vil fortælle, hvad teksten skal bruges til, eller give retningslinjer for, hvordan den skal oversættes.

  Michael Hardenfelt, Warszawa

  Telefon: (+48) 600 435383

  Mail: m@hardenfelt.com

  NIP (polsk skattenummer): 521-332-37-29 REGON (statistisk nummer): 140002542  

  Priser på basis af kildetekst. Prisen opgives normalt i løbet af en halv time efter at teksten er modtaget pr. mail

   

  Bemærk venligst, at jo mere ordret en tekst oversættes, jo vanskelig bliver den at læse for modtageren. Hvis man ønsker at skabe en tekst, som virker på modtageren, er det derfor vigtigt, at give oversætteren betydelig frihed.

  Generelt har jeg en bred viden om danske forhold, og er i stand til at skabe en vellydende tekst på dansk; det gælder specielt indenfor de områder, hvor jeg har en særlig viden: jura, økonomi, samfundsforhold, turisme, telekommunikation. I årernes løb har jeg også oversat betydelige tekstmængder indenfor mere teknisk betonede områder, hvor jeg har opnået en vis viden, fx indenfor: trykkeri, tandlægeklinikker, hudpleje og visse tekniske områder.

  Jeg er imidlertid ikke ufejlbarlig. Selv om jeg selv gennemlæser det færdige arbejde, kan der smutte småfejl med i teksten. Det kan ikke undgås, og for tekster, som skal offentliggøres, er korrekturlæsning en standardprocedure. Det kan eventuelt foretages af kundens danske forretningspartner eller af en anden oversætter, men skulle det ønskes, samarbejder jeg med danske oversættere, som mod et ekstragebyr foretager korrekturlæsning af teksten.

   

  Kvalitet - tekniske oversættelser.

  Jeg er ikke begavet med speciel teknisk viden, men har lavet mange tekniske oversættelser i de forløbne år. Oversættelse mellem dansk og polsk er et relativt lille marked, og oversætterne har ikke specialiseret sig i det omfang, det gælder for større sprog. Det betyder, at jeg accepterer tekniske oversættelser, selv om jeg ikke anser dette som mit speciale.

  Tekniske oversættelser er et meget stort område, og mine færdigheder afhænger af det konkrete område. Jeg er imidlertid IKKE ingeniør, og mine tekster er ikke beregnet for fagpersoner. De vil kunne forstås af ingeniører og fagpersonale, men jeg er ikke inde i den jargon, der gælder for de enkelte fagområdet, og jeg leverer derfor ikke en flydende fagtekst.

  Derimod vil jeg som regel kunne levere en god teknisk oversættelse (brugervejledning/ manual), som er henvendt til forbrugere uden særlige tekniske forkundskaber.

  Kvalitet – medicinske oversættelser

  Der gælder det samme, som ved tekniske oversættelser. Selv om jeg har arbejdet med danskundervisning af polske læger og har oversat en del medicinske tekster, er jeg ikke læge, og besidder ikke den viden, der er nødvendig, for at kunne oversætte kompliceret medicinsk litteratur.

  Jeg kan dog erfaring med at oversætte patientjournaler, medicinske forsøg, artikler og også enkelte medicinbeskrivelser (indstikssedler). Mine oversættelser er fuldt forståelige for sundhedsfagligt personale, men hvis de skal mangfoldiggøres, skal de ubetinget redigeres af en person med kendskab til sundhedsfagligt kommunikation.

  Bed om en pris - e-mail til: m@hardenfelt.com

   

Oversættelser fra engelsk og polsk til dansk (sjældent den anden vej):

Jeg har beskæftiget mig med oversættelse mellem polsk, engelsk og dansk i over 12 år, men hovedparten af oversættelserne er en blandet landhandel af såkaldte kommercielle oversættelser. De omfatter kontrakter, skøder, retssager, brugervejledninger, børnesager, internetsider og meget andet. Her er jeg som oversætter den anonyme brobygger, som producerer de tekster, folk har brug for. Her vil jeg præsentere nogle enkelte oversættelser, hvor jeg er krediteret:

Udvalgte oversættelser:


Krystyna Miłobędzka: Afvigerens synsvinkel. Teater, børn, verdens oprindelse. Den polske digter Krystyna Miłobędzkas bog om børneteater og livsopfattelser

Den danske Grundlov på polsk - oversat af Michael Hardenfelt

Den polske Forfatning på dansk - oversat af Michael Hardenfelt

Saltminen Wieliczka af Paweł Zechenter. Forlaget DR LEX, 2014

Kæmper og dværge, forlaget O-press, 2012

Polen Info - polsk version oversat fra dansk

Gdansk turistguide - polsk og engelsk version oversat fra dansk.

Warszawa turistguide - engelsk version oversat fra dansk

Masha og Bjørnen - superheltesjov og vinterballade, Lydbog. Saga Egmont, 2020.

Masha og Bjørnen - Leg og latter i skoven. Saga Egmont, 2020.

Risk - made in Warsaw. Modekatalog, 2015.

Michael Hardenfelt, Warszawa

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

NIP (polsk skattenummer): 521-332-37-29 REGON (statistisk nummer): 140002542  

Priser på basis af kildetekst. Prisen opgives normalt i løbet af en halv time efter at teksten er modtaget pr. mail

 

 

Generelle betingelser

1 Formater

Mit standardformatet er Word eller dokument, som kan redigeres i Word.

Jeg modtager PDF-filer, men konverterer dem til Word. Jeg kan ikke garantere for at den grafiske struktur fastholdes i et PDF-dokument, og hvis der er meget grafik i PDF-filen, bør den tilpasses af en grafiker, efter at jeg har leveret oversættelsen. Det vil altid være optimalt at levere filen i Word, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre.

Jeg oversætter IKKE af egen drift tekst, som er indeholdt i grafik (og således ikke kan redigeres i Word). Sådan tekst kan oversættes, hvis den leveres i en selvstændig fil, hvor der henvises til den side, hvor grafikken forefindes.

Oversættelse i Excel eller PowerPoint koster normalt 10-20 % ekstra.

Jeg oversætter IKKE i kundens egne, dedikerede programmer.

 

2 Forberedelse af teksten til oversættelse

Tekst, som er i en dårlig kvalitet på originalsproget, vil normalt blive forbedret i den oversatte udgave – grammatiske fejl og lignende bliver således oversat til korrekt sprog i den oversatte tekst.

Det anbefales dog så vidt muligt at sørge for at teksten på kildesproget er i den bedst mulige kvalitet – det gør det muligt at ramme stilen og registeret langt bedre på målsproget, ligesom det naturligvis også er med til at gøre den oversatte tekst bedre.

Almindeligt brugte forkortelser oversættes til dansk. Forkortelser, som kun anvendes indenfor fagsprog, oversættes IKKE, med mindre andet er aftalt. Det anbefales at vedlægge en liste, hvor forkortelserne forklares.

 

3 Fakturering

Der udstedes faktura for udført arbejde. Firmaet er fritaget for moms i henhold til polsk momslov.

Faktura fremsendes sammen med oversættelsen, til samme e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at videresende fakturaen til regnskabsafdelingen.

 

4 Leveringsfrister

Leveringsfristen afhænger af den aktuelle mængde ordrer, og fastsættes individuelt for den enkelte ordre.

Normalt vil ordrer på indtil 2 sider fra faste kunder blive leveret samme dag eller dagen efter. Ordrer på 2-5 sider kan oftest klares i løber af 2-5 dage, mens der skal regnes med, at jeg kan oversætte omkring 20 sider om ugen ved større ordrer – idet jeg altid reserverer tid til at lave mindre ordrer for faste kunder rimeligt hurtigt. Leveringsfristen kan normalt fremskyndes ved at bestille ekspresoversættelse.

 

5 Betaling

Min standard betalingsfrist for erhvervsdrivende og institutioner i Polen og Danmark er 10 dage. Jeg rykker normalt ikke de første 30 dage, men jeg tager ikke nye ordrer, før gamle fakturaer er betalt. Jeg ændrer heller ikke betalingsfristen på fakturaen, uanset hvilken betalingspolitik kunden har.

Betaling fra udenlandske kunder kan ske til eurokonto i polsk pengeinstitut. Betalinger i anden valuta til polsk konto ført i polske zloty.

Oversættelser til virksomheder, som ikke er hjemmehørende i Polen eller Danmark, skal altid forudbetales. Det samme gælder for oversættelser til privatpersoner.

Ordrer fra personer og virksomheder i Polen afregnes i polske zloty. Ordrer fra andre lande kan efter kundens valg afregnes i euro, zloty eller danske kroner.

 

6 Samarbejdsaftaler

De gældende betingelser for samarbejde er indeholdt i nærværende Generelle Betingelser, Prislisten, den polske Civillov og andre almindeligt gældende lovbestemmelser i Polen. Eventuelt supplerende bestemmelser aftales pr. mail. 

Under hensyntagen til persondataforordningen har jeg en standardaftale om fortrolighed i forbindelse med behandling af persondata samt en generel fortrolighedsklausul, svarende til punkt 5.7, som jeg gerne underskriver og sender til mine kunder.

Endvidere er jeg bekendt med persondataforordningen, og alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne. Herunder har alle ret til at få udleveret persondata, som jeg gemmer om personen. De har også ret til at kræve ændring eller fjernelse af persondata, som jeg ikke er forpligtet til at gemme.

 

7 Fortrolighed

Jeg forpligter mig til at behandle alle modtagne materialer med fuld fortrolighed. Jeg foretager selv alle oversættelser til dansk, og hverken tekst, grafik eller oplysninger om de involverede parter videregives til andre (oversættelser til polsk foretages af samarbejdspartnere, som kan have forskellige fortrolighedsklausuler).

Information om personer, firmaer eller viden, som opnås via oversættelserne vil aldrig blive anvendt af mig eller videregivet til tredjemand.

På direkte anmodning fra kunden vil jeg til enhver tid destruere de for kunden foretagne oversættelser og slette disse fra elektronisk hukommelse. Kunden angiver om alle oversættelser fra denne skal slettes, eller om det kun omfatter enkelte, nærmere bestemte opgaver. Sletning og destruktion af oversættelser omfatter både kildetekste, min oversættelse samt notater foretaget i forbindelse med udførelsen af denne. Kundens anmodning om at slette og destruere oversættelser er ensbetydende med at kunden anerkender modtagelse og en tilfredsstillende kvalitet af de pågældende oversættelser.

Informationer om kunden/ordregiver vil blive opbevaret i 6 år fra afgivelsen af sidste ordre. De opbevarede oplysninger omfatter: Navn på ordregiver, dennes adresse og postnummer, eventuelt skattenummer, fakturabeløb. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand, og vil kun blive anvendt af mig. Oplysningerne videregives dog til myndighederne, herunder i særdeleshed skattemyndighederne, i det omfang dette er krævet ved lovbestemmelser, eller i andre tilfælde, hvor lovgivningen kræver videregivelse af oplysningerne.

Oplysningerne vil af mig kun blive anvendt til administrative formål. De kan dog i enkelte tilfælde anvendes til at fremsende oplysninger om ændringer i de ydelser, jeg tilbyder. Sådanne meddelelser kan fremsendes pr. mail eller brev. Kunden kan til enhver tid anmode mig om ikke at fremsende sådanne oplysninger.

 


Tilbage til hovedsiden

Oversættelse til modersmålet – min filosofi

Hvorfor en oversætter som kun oversætter til sit modersmål?

I mange lande er der tradition for at oversættere arbejder med oversættelser såvel fra et fremmedsprog til sit modersmål som fra modersmål til fremmedsprog.

Generelt behersker oversætteren fremmedsproget på et meget højt niveau – ellers kan man ikke være oversætter.

En oversætter vil normalt kunne lave en korrekt tekst på fremmedsproget, selv om småfejl kan forekomme, specielt til et sprog som dansk, hvor de fleste polske oversættere først har stiftet bekendtskab med sproget i 18-19 års alderen.

Hvis en tekst er så vigtig at den skal oversættes, så har den imidlertid et konkret formål. Den skal overbevise eller informere en læser i et andet sprog- og kulturområde. Her skal teksten ramme det rigtige niveau af formalitet, og sproget skal tilpasses til den gruppe som højst sandsynligt vil læse teksten.

Det er ikke viden man kan tilegne sig på et universitet, kun gennem mange års aktivt brug af sproget. Mange af de associationer vi får når vi ser bestemte ordforbindelser stammer helt tilbage fra børnehavealderen, og  der er elementer man simpelt hen kun kan tilegne sig ved at være barn i det pågældende sprogområde.

En god oversættelse er en tekst som på klarest mulig vis leverer budskabet til modtageren. En god oversætter sætter sig ikke bare ned og oversætter ordene, men sætter sig i modtagerens sted og overvejer, hvordan denne opfatter budskabet. Det kan man simpelt hen ikke, hvis man ikke har sproget som modersmål.

Bed om en pris - e-mail til: m@hardenfelt.com